Valsts budžets ir

Valsts budžets ir valsts budžets ir ekonomiskās attiecības starp valsti un visu īpašumtiesību subjektiem un atsevišķiem pilsoņiem par centralizēta fonda fonda izveidi, kas piešķirts ...