Valsts budžets ir

Valsts budžets - tas ir valsts budžets - ir ekonomiskās attiecības starp valsti un visu veidu īpašumtiesību subjektiem un atsevišķiem pilsoņiem attiecībā uz centralizēta līdzekļu fonda izveidošanu, kas piešķirts, lai izpildītu ...